д-р Антонина Кардашева

No items found.
д-р Антонина Кардашева

За

д-р Антонина Кардашева

За д-р Антонина Кардашева

Д-р Антонина Кардашева е Управляващ директор на консултанска компания Smart Strategies Ltd. Доктор е на психологическите науки, дипломиран психолог и психотерапевт, дипломиран лайф и бизнес коуч – PCD/NMC.Основател и Изпълнителен директор на Фондация за развитие на Емоционалната интелигентност. Тя е Национален координатор за България към Световното общество по Емоционална интелигентност, Ню Йорк, Сащ (ISEI).

Ментор е на студентите, обучаващи се в едногодишна професионална сертификационна програма по емоционална интелигентност, трето ниво (най-високо), по акредитирана програма към ISEI.Като изследовател, тя стандартизира, верифицира и адаптира за България метода за Емоционалната интелигентност като личностна черта (TEIQue) и е една от световните изследователи в тази област. Автор на методи за изследване и прилагане на Емоционалната интелигентност в практиката.

Съавтор на първия български метод KREIS за изследване на Емоционална интелигентност.Провежда обучения в академични общности в САЩ, по различни теми - "Психология на парите", "Психология за родители", "Омагьосания кръг в детството". В практиката си, извън дейността по обучения, психотерапия, коучинг и менторство в сферата на емоционална интелигентност, д-р Кардашева е сертифициран управленски консултант (СМС) в областта на човешките ресурси, член е на УС на Българската асоциация на управленските консултантски организации БАУКО.

Tема на лекцията

Рецепта за постигане на здравословен баланс – работа/личен живот!

Представете си, че е месец декември 2023 година. Помислите си какво не успяхте да направите през последните две години, за да постигнете баланс между работа и личен живот. Знаем колко сте ядосани, разстроени или разочаровани от пропуснатото време. Здравословният баланс между професионалния и личния живот има различни пропорции, основни съставки и свързващи компоненти за всички нас. Здравословният баланс се измерва от това дали се чувстваме витални, радостни, удовлетворени и в двете области на живота си и доколко искаме това да е цел в живота ни. Включете се в сесията на д-р Антонина Кардашева, за да чуете някои от рецептите за постигане на баланс!