д-р Александър Христов

No items found.
д-р Александър Христов

За

д-р Александър Христов

За д-р Александър Христов

Д-р Александър Христов е специалист комуникации с над 20 години опит и с реализирани много успешни проекти.Управляващ партньор е на ПР агенция Параграф 42, която развива измерване и оценка на ефективността. Преподава в УНСС и в НБУ, водил е и редица курсове и тренинги в сферата на ПР.Автор на четири книги и на над 80 публикации. Спи малко, пише много и е убеден, че комуникациите могат да бъдат двигател на големи промени в бизнеса и обществото.

Tема на лекцията

Employer branding: създаване на общности и съмишленици

Каква е следващата голяма стъпка в Employer branding? Еволюцията, която трябва да се случи, е да преминем от простото представяне на компанията като добър работодател към ангажираност на хората, независимо дали са в компанията, или извън нея. Начините за това са да ги привличаме за съмишленици, обединявайки се около общи каузи, а също и да създаваме или да "брандираме" общности от ентусиасти. Тези създадени взаимоотношения са капитал, който може да донесе много ползи в дългосрочен план.