Богдан Динев

No items found.
Богдан Динев

За

Богдан Динев

За Богдан

В Йетел България, Богдан е отговорен за стратегическото планиране, архитектурата и реализирането на нововъведения като 5G, multiSIM, VoLTE. Също така, през последните 6 години е водил стратегически реорганизационни програми с промяна на оперативния модел на работа на ниво компания – роли, хора, процеси и системи.

Tема на лекцията

Организационната култура като ключов критерий при избор на компания и фактор за успех

До колко е важна за всеки един от нас организационната култура, ценности и начин на работа? Какво се случва в работен план и какво правим, когато имаме разминаване между заявени ценности и реалното им следване? Ще разгледаме от различни аспекти каква е нашата роля и как успешно да навигираме в морето от информация и възможности, когато избираме работодател.