Общи условия за фирми

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

С настоящите общи условия се регулират взаимоотношенията между Уиймсс ООД, от една страна, и компаниите-участници в събития под шапката на “Career Show”, от друга страна. Моля, запознайте се с настоящите Общи условия преди да направите Вашата регистрация.

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, използваните основни понятия ще имат следното значение:

Събитие: Всяко събитие, което се организира под шапката на “Career Show”

Организатор: Уиймсс ООД

Фирма-участник: Всяко физическо или юридическо лице, попълнило регистрационната форма за участие като компания, която е достъпна на уебсайта.

Уебсайт: Уебсайтът на събитието, който предоставя на участниците възможност за получаване на официална информация за събитието, както и онлайн регистрация.

TАКСА РЕГИСТРАЦИЯ

Всички цени са в лева и на последната стъпка от регистрацията се начислява ДДС автоматично. След като данните са попълнени успешно, регистрираната Фирма-участник ще получи потвърждаващ имейл с данни за извършване на плащането.

Регистрацията се счита за валидна само след потвърдено плащане, което трябва да бъде извършено в срок, упоменат в потвърждението за регистрация.

При плащане след упоменатия срок, се начислява такса 50% от крайната сума.

При плащане след деня на събитието, се начислява такса 100% от крайната сума.

АВТОРСКО ПРАВО

Всички авторски права и други права в материалите, предоставени за целите на събитието са собственост на Организатора или на носителите на авторското право. Всяка Фирма-участник има право да използва тези материали само за личнo ползване. Копирането и разпространението на тези материали е възможно само при изрично разрешение от страна на Организаторите или от страна на носителя на съответните авторски права.

Фирмата-участник предоставя на Организатора правото да прави снимки и да записва видеоклипове на Събитието, включително на представители на Фирмата-участник. Фирмата-участник е съгласна и гарантира, че нейните представители са съгласни тези изображения и видео кадри да бъдат използвани по преценка на Организатора за всякакви промоционални дейности на Събитието.

Фирмата-участник предоставя на Организатора правото Организаторът да публикува работни обяви от името на Фирмата-участник с цел популяризиране на събитието. Фирмата-участник предоставя на Организатора правото Организаторът да заимства и разпространява публично съдържанието на всяка обява на Фирмата-участник публикувана в интернет пространството. Организаторът не се задължава да уточнява името на Фирмата-участник в обявите, които заимства от него.

НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРИСЪСТВИЕ

При невъзможност за присъствие заплатената сума не се възстановява.

ПРИСЪСТВИЕ НА СЪБИТИЕТО

От съображения за сигурност и за да бъде позволен достъп до Събитието, всеки представител на Фирмата-участник трябва да носи своя отличителен знак (бадж, гривна или друго) предоставени от Организатора, по време на цялото Събитие. Ако отличителният знак на представител на Фирмата-участник е загубен, той или тя няма да получат достъп до Събитието.

Организаторът си запазва правото да откаже достъп на всеки участник, кандидат или представител на Фирмата-участник без конкретна причина.

ОТЛАГАНЕ, ПРОМЯНА ИЛИ ОТМЯНА НА СЪБИТИЕТО

Организаторът си запазва правото да отложи или отмени събитието. Организаторът се задължава да посочи на сайта на събитието друга дата или да даде указания за последващи стъпки. Организаторът ще се опита да се свърже с представител на Фирмата-участник. В случай на прекратяване на договора по различни причини, Организаторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи за Фирмите-участници или трети лица, настъпили вследствие на прекратяването на регистрацията на Фирмата-участник.

Мястото, времето, форматът на провеждане на събитието и изложителите, присъстващи на събитието, подлежат на промяна. Моля, консултирайте се с уебсайта на събитието преди събитието за цялата актуална информация. Организаторът не гарантира, че ще уведоми Фирмата-участник за промени в Събитието.

При отмяна на физическо събитие от датата на регистрация до 45 дни преди провеждане на събитие, поради държавни рестрикции или решение на Организатора, сумата за участие във физическото събитие на Фирмата-участник ще бъде възстановена или ще бъде предоставена алтернативна услуга на по-висока стойност. При отмяна на физическо събитие от 45 до 0 дни, преди провеждане на събитие, поради държавни рестрикции или решение на Организатора, на Фирмата-участник ще бъде предоставена алтернативна услуга на по-висока стойност. При закупен комбиниран пакет за участие във физически и виртуален ден на събитието, се възстановява разликата от общата сума и сумата за участие на Фирмата-участник във виртуалния ден на събитието.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Организаторът не носи отговорност за възстановяване на заплатените вече суми на Фирми-участници при възникнали форсмажорни обстоятелства като земетресение, природни бедствия, война, заплаха от терористичен акт и др. обстоятелства, произлизащи от независещи от организаторите причини, които възпрепятстват провеждането на събитието.

Организаторът не носи отговорност за възстановяване на заплатените вече суми на Фирми-участници при възникнали промени в, отлагане, или анулиране на Събитието, или за неуспешно от Организатора уведомяване на Фирмата-участник за всякакви промени, отлагане или анулиране на събитието.

Организаторът не носи отговорност пред Фирмата-участник за всякакви пътувания, настаняване, или допълнителни разходи, произтичащи от промени в, отлагане, разсрочване или анулиране на Събитието, или за неуспешно от Организатора уведомяване на Фирмата-участник за всякакви промени, отлагане или анулиране на събитието.

Организаторът не поема отговорност за щети или наранявания на хора или имущество по време на събитието.

Организаторът не носи отговорност за индиректни или последващи загуби, следствие на участието на Фирмата-участник в събитието.

Организаторът не носи отговорност при загуба, кражба и/или щети върху личните вещи на участниците.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Личните данни, които Фирмата-участник въвежда при регистрация за Събитието, се използват с цел поддържане на последваща комуникация по отношение на събитието и засягаща Фирмата-участник. След направена регистрация за събитието Фирмата-участник се съгласява Организаторът да обработва въведените данни (име, имейл, телефон на служителя – лице за контакт, данни на Фирмата) за целта на събитието. Както следва: за потвърждаване на регистрацията, изпращане на актуална организационна информация за Събитието, контакт с Фирмата-участник във връзка с последващи събития и възможности.

Фирмата-участник се ангажира при смяна на лицето за контакт по отношение на Събитието да информира своевременно Организатора, като осъществи контакт с новото такова.

Организаторът се ангажира да не споделя и/или продава подадените лични данни (име, имейл, телефон на служителя, който е регистрирал фирмата, данни на Фирмата) с трети лица.

Организаторът се съгласява да ползва получените данни според законите за съхранение и обработка на личните данни.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КАНДИДАТИ

Всяка Фирма-участник, заявила получаването на база данни с автобиографии на кандидати, се съгласява да ползва получените данни според законите за съхранение и обработка на личните данни.

ПРОМЕНИ

Организаторът си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени на уебсайта.

Контакти: [email protected]
Дата на последна промяна: 15.12.2020