Общи условия за фирми

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

С настоящите общи условия се регулират взаимоотношенията между Уиймсс ООД, от една страна, и компаниите-участници в събития под шапката на “The Career Show”, от друга страна. Моля, запознайте се с настоящите Общи условия преди да направите Вашата регистрация.

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, използваните основни понятия ще имат следното значение:

Събитие: Всяко събитие, което се организира под шапката на “The Career Show”
Организатор: Уиймсс ООД
Фирма-участник: Всяко физическо или юридическо лице, попълнило регистрационната форма за участие като компания, която е достъпна на уебсайта.
Уебсайт: Уебсайтът на събитието, който предоставя на участниците възможност за получаване на официална информация за събитието, както и онлайн регистрация.

TАКСА РЕГИСТРАЦИЯ

Всички цени са в лева и на последната стъпка от регистрацията се начислява ДДС автоматично. След като данните са попълнени успешно, регистрираната Фирма-участник ще получи потвърждаващ имейл с данни за извършване на плащането.

Регистрацията се счита за валидна само след потвърдено плащане, което трябва да бъде извършено в срок, упоменат в потвърждението за регистрация.

АВТОРСКО ПРАВО

Всички авторски права и други права в материалите, предоставени за целите на събитието са собственост на Организатора или на носителите на авторското право. Всяка Фирма-участник има право да използва тези материали само за личнo ползване. Копирането и разпространението на тези материали е възможно само при изрично разрешение от страна на Организаторите или от страна на носителя на съответните авторски права.

НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРИСЪСТВИЕ

При невъзможност за присъствие заплатената сума не се възстановява.

ОТЛАГАНЕ ИЛИ ОТМЯНА НА СЪБИТИЕТО

Организаторът си запазва правото да отложи или отмени събитието при съответни налагащи това условия. Организаторът се задължава да посочи друга дата или да даде указания за последващи стъпки. В случай на прекратяване на договора по различни причини, Организаторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи за Фирмите-участници или трети лица, настъпили вследствие на прекратяването на регистрацията на Фирмата-участник.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Организаторът не носи отговорност за възстановяване на заплатените вече суми на Фирми-участници при възникнали форсмажорни обстоятелства като земетресение, природни бедствия, война, заплаха от терористичен акт и др. обстоятелства, произлизащи от независещи от организаторите причини, които възпрепятстват провеждането на събитието.

Организаторът не поема отговорност за щети или наранявания на хора или имущество по време на събитието.

Организаторът не носи отговорност за индиректни или последващи загуби, следствие на участието на Фирмата-участник в събитието.

Организаторът не носи отговорност при загуба, кражба и/или щети върху личните вещи на участниците.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КАНДИДАТИ

Всяка Фирма-участник, заявила получаването на база данни със CVта на кандидати, се съгласява да ползва получените данни според законите за съхранение и обработка на личните данни.

ПРОМЕНИ

Организаторът си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени на уебсайта.

Контакти: [email protected]
Дата на последна промяна: 19.12.2018

Не изпускай нищо!

Научи първи за всичко кариерно, което предстои :)