Стоян Ганев

Управител
Аudit Advice Associates
Стоян Ганев

Стоян Ганев е управител на Audit Advice Associates. Компанията предлага независима експертна оценка на функцията „Управление на човешките ресурси“ (HRM). През последните години е заемал различни ръководни длъжности в производствения сектор и сферата на услугите. Участник е в проекти по управленско консултиране и одит в български и международни компании. Преподавател по "Управленски информационни системи (ERP)" и "Управление на човешките ресурси" в бакалавърски и магистърски програми.

Забележителните постижения
заслужават награда!

Регистрирайте се сега, а попълнете кандидатурата си по-късно!