проф. Силвия Илиева

Директор
институт GATE
проф. Силвия Илиева

Проф. Силвия Илиева е и директор на институт GATE и професор във Факултета по математика и информатика към Софийски Университет „Св. Кл. Охридски“. Изследователските й интереси са в областите на софтуерни платформи, управление на данни, софтуерни процеси, софтуерно инженерство за изкуствен интелект.проф. Илиева е била ръководител на екипите по разработване на бакалавърска и магистърска програма Софтуерно инженерство в съответствие с препоръките на ACM/IEEE и ръководител на над 200 магистърски тези. Тя има успешно участие в над 20 европейски изследователски проекта.

Забележителните постижения
заслужават награда!

Регистрирайте се сега, а попълнете кандидатурата си по-късно!