Проф. Антоанета Христова

Политически психолог
Проф. Антоанета Христова

Проф. Антоанета Христова е политически психолог с фокус на интересите върху формиране на политически имидж, политическо говорене, управление на кризи, процеси на взимане на решение, политическо лидерство. Завършила е СУ „св. Климент Охридски” специалност психология и е получила докторска степен в Института по психология при БАН. Специализирала е клиенто-центрирана терапия в Лозана, Швейцария и политическа психология в Университета в Охайо, САЩ.

Главен редактор на сп. Психологични изследвания, директор на Институт за изследване на населението и човека към БАН, Председател на Управителния съвет на Институт за политика, понастоящем ръководител на Департамент „Психология” в Институт за изследване на населението и човека в БАН. Член на борда на Европейското общество по символичен интеракционизъм (ESSI), член на Международното общество по политическа психология (ISPP) и член на ръководството на Дружеството на психолозите в България.Ръководи проекти като: „Стрес и справяне с него в условия на разпростаняваща се инфекция от коронавирус”, „Разработване на политики, насочени към българите в чужбина”, „Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България”, участва като изследовател в проекти като „ Психологични детерминанти на нагласите към емиграция и жизнено планиране при младите хора, в контекста на демографските предизвикателство в България”, „Изследване на проявите на агресия и насилие в училище – форми, фактори и мотиви”, „Създаване на методика за изследване на социални представи спрямо обществени лидери” и др.

Забележителните постижения
заслужават награда!

Регистрирайте се сега, а попълнете кандидатурата си по-късно!