Полина Маринова

Директор
Дирекция "Регионална служба по заетостта" - София
Полина Маринова

Полина Маринова е икономист по образование. Магистър е по „Икономика и управление на транспорта” от УНСС, гр. София и има научна докторска степен по „Икономика и управление“.

Професионалният й път в сферата на пазара на труда започва през 1997 г. в дирекция „Бюро по труда – Младост“, София. Оттогава преминава през експертни и ръководни длъжности в системата на Агенцията по заетостта. От 2016 г. до момента ръководи дирекция „Регионална служба по заетостта“ – София, където отговаря за планирането и реализирането на държавната политика на пазара на труда, предоставянето на посреднически услуги по заетост, професионалното ориентиране и обучението на възрастни.

Забележителните постижения
заслужават награда!

Регистрирайте се сега, а попълнете кандидатурата си по-късно!