Мила Миленова

Член на УС
Българско дружество за връзки с обществеността
Мила Миленова

Мила Миленова е член на Управителния съвет на Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО), на което е председател през 2018 г. Тя е директор „Корпоративни и маркетингови комуникации“ в Обединена българска банка (ОББ) и ДЗИ и кънтри комуникационен мениджър на белгийската финансова група КВС в България. Член е на комуникационните групи към Асоциация на банките в България и Асоциацията на българските застрахователи.

Забележителните постижения
заслужават награда!

Регистрирайте се сега, а попълнете кандидатурата си по-късно!