Мадлена Владимирова

Член
Борда на НББГ
Мадлена Владимирова

Мадлена Владимирова е член на Борда на Норвежко-Българската Бизнес Група и директор "Пазари" на Green Business Norway - частна независима организация на норвежката CleanTech индустрия, както и координатор на проект CESME - Кръгова икономика за малки и средни предприятия. Тя е мениджър бизнес развитие на проекти в областта на зелените технологии и кръговата икономика, свързани с преки чужди инвестиции и трансфер на технологично know-how от Скандинавия. Има опит в разработването на концепции за управление на отпадъци като неразделна част принципите, залегнали в основите на кръгова икономика.

Забележителните постижения
заслужават награда!

Регистрирайте се сега, а попълнете кандидатурата си по-късно!