инж. Марияна Павлова

Председател
Национална агенция за професионално образование и обучение
инж. Марияна Павлова

инж. Марияна Павлова - Председател на Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/. г-жа Павлова е машинен инженер по специалността “Техника и технология на текстила и облеклото”, инженер-педагог и магистър по публична администрация.

От 2021г. е Председател на НАПОО, преди това е била 8 години заместник-председател на агенцията.  Има натрупан опит, свързан с развитието на професионалното образование и обучение и обмен на опит и експертиза в областта. Участвала  е в различни  проекта свързани с професионалното образование и обучение.

Забележителните постижения
заслужават награда!

Регистрирайте се сега, а попълнете кандидатурата си по-късно!