Доц. д-р Григорий Вазов

Президент Емеритус и ректор Емеритус
ВУЗФ
Доц. д-р Григорий Вазов

Доц. д-р Григорий Вазов е ректор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) в периода 2008 - 2021 г. През 2016 г. му е присъдено почетното звание “Президент и ректор Емеритус” на ВУЗФ от настоятелството на висшето училище.

Бил е президент на ВУЗФ в периода 2005 – 2017 г., а в периода 2002 – 2017 г. е председател на настоятелството на висшето училище. Изпълнителен директор е на Лабораторията за научно-приложни изследвания към ВУЗФ (VUZF LAB). Бил е главен секретар на Съвета на ректорите на висшите училища в Рeпублика България в периода 2012-2020 г.От 2015 г. е член на Надзорния съвет на „ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД и „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД, част от KBC Group. През 2015 г. е избран за член на Фискалния съвет на Република България. Бил е декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС в периода 1998 - 2010 г.

Управител e на “Вазов институт” ЕООД от 1994 г. досега.

В периода 1991-1994 г. заема постовете съветник на министъра и зам.-министър в Министерството на промишлеността, търговията и услугите. Бил е член на Съвета на директорите на Международната банка за икономическо сътрудничество, на Международната инвестиционна банка, както и на Банковата консолидационна компания. Почетен гражданин е на община Сопот.

Забележителните постижения
заслужават награда!

Регистрирайте се сега, а попълнете кандидатурата си по-късно!