Георги Стойчев

Изпълнителен директор
Институт "Отворено общество"
Георги Стойчев

Георги Стойчев има близо 30 години професионален опит като журналист и мениджър на неправителствени организации и медии. Той е изпълнителен директор на Институт „Отворено общество“ - София. Преди това е работил като директор и редактор в Българския отдел на Радио „Свободна Европа“ в Прага. Неговата професионална кариера започва през 1992 година като редактор и водещ в новините на Българската национална телевизия. От 2010 година насам той e ръководител на екипа, който развива и поддържа Рейтинговата система на висшите училища в България. От 2012 година насам той е мениджър на Оператора на програмата за подкрепа на НПО в България и на Фонд Активни граждани по Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство. Георги Стойчев е магистър по философия от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Забележителните постижения
заслужават награда!

Регистрирайте се сега, а попълнете кандидатурата си по-късно!