Георги Руйчев

Изпълнителен директор
Българския форум на бизнес лидерите
Георги Руйчев

Георги Руйчев е изпълнителен директор на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ). Магистър фармацевт, който в началото на професионалния си път е преподавател в Медицинска академия, а след това дългогодишен мениджър във фармацевтичната индустрия. Един от учредителите на Форума през 1998 г., от 2011 г. той е негов изпълнителен директор.

Забележителните постижения
заслужават награда!

Регистрирайте се сега, а попълнете кандидатурата си по-късно!