Георги Лозанов

Културолог и експерт по медии и журналистика
Георги Лозанов

През 1981 г. завършва „Философия“ в Софийския университет. Работи в списание „Българско фото“ между 1983 и 1989 г., а след това е редактор и заместник-главен редактор на вестник „Култура“ (от 1989). Главен редактор на списание „Егоист“ (в последните две години от съществуването му – 2004-2006). Главен редактор на списание „Пет звезди“ (2006-2010).

Доцент във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийски университет (от 1994). Гост преподавател в Нов български университет, НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.Ръководител на катедра „Печат и книгоиздаване“ във Факултета по журналистика и масови комуникации на СУ „Св. Климент Охридски“ (1995-1998 и 2004-2010).От основаването на медиен регулаторен орган в България е негов член:1997-2001: Национален съвет за радио и телевизия (НСРТ), от президентската квота2001-2004: Съвет за електронни медии (СЕМ).От 2010 отново е член от парламентарната квота и председател на Съвета за електронни медии (СЕМ) и негов председател.

Лозанов е автор на повече от 100 научни студии и над 200 статии, посветени на въпросите на електронните и печатните медии, културологията, изкуствознанието философията,естетиката и литературната критика, както и на стотици публикации в пресата и изяви в електронните медии.

Автор на осем телевизионни филма. Има над 100 участия в български и международни конференции, посветени на медиите и философията; участва в над 30 проекта в областта на медиите.

Забележителните постижения
заслужават награда!

Регистрирайте се сега, а попълнете кандидатурата си по-късно!