Драгомир Николов

Изпълнителен директор на Агенцията по заетостта
Драгомир Николов

Драгомир Николов е изпълнителен директор на Агенцията по заетостта от май 2016 г. Той е икономист по образование със специалност „Икономика на труда”. Има редица специализации в областта на пазара на труда, трудовото законодателство, осигурителното право, социалната защита, партньорството на местно, областно и национално ниво. По-голямата част от кариерното му развитие е в сферата на пазара на труда. 11 години е директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта” в Русе. Има богат опит в управлението на проекти, реализирани и финансирани от европейски фондове.

Забележителните постижения
заслужават награда!

Регистрирайте се сега, а попълнете кандидатурата си по-късно!