Ръководител, Бюро на Европейския парламент в България

Теодор Стойчев е ръководител на Бюро на Европейския парламент в България. Европейският парламент има свои бюра в столиците на всички държави членки на ЕС. Бюрото на ЕП в България е създадено с цел да предоставя информация на гражданите, медиите, неправителствените и младежките организации, държавната и общинските администрации за ролята на ЕП, и в по-общ аспект – на Европейския съюз. С цел установяване на тясна връзка между българските граждани и членовете на Европейския парламент Бюрото на ЕП в България организира тематични конференции, граждански форуми и семинари.

Искате да ви напомним?

Оставете ни имейл и ще ви пишем седмица преди събитието!  :)