Директор, институт GATE

Проф. Силвия Илиева е и директор на институт GATE и професор във Факултета по математика и информатика към Софийски Университет „Св. Кл. Охридски“. Изследователските й интереси са в областите на софтуерни платформи, управление на данни, софтуерни процеси, софтуерно инженерство за изкуствен интелект.

проф. Илиева е била ръководител на екипите по разработване на бакалавърска и магистърска програма Софтуерно инженерство в съответствие с препоръките на ACM/IEEE и ръководител на над 200 магистърски тези. Тя има успешно участие в над 20 европейски изследователски проекта.

Искате да ви напомним?

Оставете ни имейл и ще ви пишем седмица преди събитието!  :)