Почетен ректор, Международно висше бизнес училище

Проф. д-р Руслан Пенчев е Почетен ректор на Международно висше бизнес училище. Над 25 години работи активно в областта на
електронното и дистанционно обучение по развитие на обучителни програми за различните нива на образованието, и особено в областта на стандартите за системи по осигуряване  качеството на образователните технологии за дистанционно обучение (e-learning technologies). Бил е член на екипа по създаване на стандарт и ръководство за добри практики по системи за осигуряване на качеството в e-образованието на Европейската комисия по стандартизация (CEN/ISS/LVDB/2001082).

Има над 7 години опит  като експерт по стандартизация в световната организация ISO/JTC1/SC22 и в американския  комитет по стандартизация ANSI X3J9 (USA) и над 20 години опит в разработване на проекти и управленско консултиране
в България, Чехия, Русия, Полша, Литва, Латвия.

Председател на Управителния съвет на Българо – Израелската търговско промишлена палата. Член на Почетния борд на Европейската асоциация по маркетинг и управление. Член на  Управителния съвет на Международната асоциация по управление на проекти – филиал България. Член на Американската Академия по управление. Финалист на конкурса  на Световната Банка за иновативни идеи – награда за постижение. Почетни грамоти от Австрийския институт по хуманистичен мениджмънт – HuMan (Institute for Humanistic Management, Austria) за принос по въвеждане и популяризиране на хуманистичните идеи в областта на управлението в България.“

Искате да ви напомним?

Оставете ни имейл и ще ви пишем седмица преди събитието!  :)