Изпълнителен директор на Българската платформа за международно развитие (БПМР)

Петър Бучков е експерт по сътрудничество за развитие и като такъв от 3 години оглавява националната мрежа от граждански организации, работещи в областта на развитието – Българска платформа за международно развитие. Опитът му е натрупан последователно като член на управителния съвет на Дружеството за ООН в България и като експерт в дирекция „ООН и сътрудничество за развитие“ в Министерството на външните работи на Република България. В работата си осъществява застъпнически инициативи в областта на политиката на България за развитие, както и в сферата на образованието и по-специално глобалното образование.

Петър е бакалавър по Връзки с обществеността и магистър по Публична комуникация от Софийския университет „Свети Климент Охридски“ и е докторант по Убеждаваща комуникация. Изследва комуникацията за развитие в променена комуникационна среда, като търси инструменти за промяна на нагласите за постигането на по-устойчив и по-справедлив свят.

Искате да ви напомним?

Оставете ни имейл и ще ви пишем седмица преди събитието!  :)