Главен изпълнителен директор, Sofia Invest

Д-р Мария Христова е главен изпълнителен директор на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции (Sofia Invest), част от общата администрация на Столична община. Ориентиран към резултатите специалист в областта на дигиталните стратегии, иновациите в образователната система и диалога между бизнеса, образованието и администрацията. Тя се мотивира както от успеха, така и от неуспеха. Мария се определя като визионер, с положително отношение към живота, а също и като колективен играч със силно развито чувство за справедливост.

Д-р Христова е магистър по Бизнес и администрация „Развитие на човешките ресурси“ от СУ „Климент Охридски“. Специализира в университета Paris X Nanterre, Париж интегриране на хора с физически и умствени увреждания. Темата на докторския и труд е „Развитие на модела на двойна кариера в България“.

Искате да ви напомним?

Оставете ни имейл и ще ви пишем седмица преди събитието!  :)