Заместник-министър на образованието и науката

Карина Ангелиева е заместник-министър на образованието и науката. Била е съветник, отговарящ за европейските политики в областта на образованието и научните изследвания към Постоянното представителство на Република България в ЕС. Участва в подготовката и успешното организиране на Българското председателство на Съвета на ЕС като ръководител на сектора в Брюксел.

Предишни нейни позиции включват главен директор на „Структурни фондове и международни образователни програми“ към Министерството на образованието и науката и директор на Съвместния иновационен център към Българската академия на науките.

Карина Ангелиева е работила по редица европейски проекти и програми към СУ „Св.Кл.Охридски“, Агенцията за устойчиво развитие и др. Дългогодишен държавен служител, отговарящ за координацията и участието на България в Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации.

Искате да ви напомним?

Оставете ни имейл и ще ви пишем седмица преди събитието!  :)