Изпълнителен директор, Българска асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели

Георги Дучев е изпълнителен директор на Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели (Bulgarian Association of Hotel Executives – BAHE). Той е и директор на „Хотелския форум“ – единствената ежегодна международна конференция у нас, посветена на инвестиции и управление на хотели.

Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели обединява собственици и мениджъри на хотели и хотелски групи. Тя има за цел да развива и популяризира добрите управленски практики в тази област. Асоциацията съдейства за повишаване на общото ниво на информираност и осигурява платформа за контакти и обмен на идеи между членовете си.

Искате да ви напомним?

Оставете ни имейл и ще ви пишем седмица преди събитието!  :)