Изпълнителен директор, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Д-р Бойко Таков е изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, назначен със заповед на министъра на икономиката г-н Емил Караниколов от 12 ноември 2018 г. Д-р Таков притежава над 12-годишен трудов стаж в управлението на бизнеса, като през годините заема мениджърски позиции в едни от най-развитите бизнес сфери, реализирайки инвестиционни и финансови проекти в областта на земеделието, енергетиката и инфраструктурата. В периода от 2008 г. до 2012 г. изпълнява длъжността изпълнителен директор и член на съвета на директорите в българското представителство на водеща южнокорейска енергийна компания.

Научната степен доктор придобива в Технически университет, София, защитавайки дисертация в специалност “Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт”. От 2020 г. е хоноруван преподавател по икономика във Висшето училище по застраховане и финанси.

Искате да ви напомним?

Оставете ни имейл и ще ви пишем седмица преди събитието!  :)