Брой служители
индустрия
No items found.
град
месторабота
hybrid
On-site
remote
hybrid
софия
remote
годишен платен отпуск
допълнителни придобивки
No items found.
Победител в Career Show Awards
Победител в конкурса Career Show Awards
Работодател в Топ 100 Класация на Career Show
В топ 100 на работодателите в България

МЦРК към УНСС

МЦРК предоставя информация и консултира студентите, докторантите и младите специалисти във връзка с финансирани програми на национално и европейско ниво в областта на образованието, обучението, работата и свободното време на младежта

Междууниверситетският център за развитие на кариерата (МЦРК) на Университета за национално и световно стопанство – София (УНСС) е създаден през месец юли 2002 година, като продължение на дейността по международен проект на Европейския съюз, осъществен от българска страна от УНСС съвместно със Съюза за стопанска инициатива. Концепцията за неговото изграждане се определя от водещата идея – Междууниверситетския център да бъде активно звено, което да гради и развива динамичната връзка между студенти, докторанти и други млади хора, от една страна, и бъдещите работодатели, от друга страна.

Главното е да се съдейства още в рамките на университета за ползотворно информиране, консултиране и бъдещо сътрудничество на младите хора с бизнеса, да се подпомага тяхното професионално ориентиране и кариерно развитие.

Защо да работите за нас?

No items found.

Обяви за работа

remote

Младши акаунт мениджър – IT проекти / Junior Account Manager - IT projects

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis ac ornare eros, tempor elementum mauris.
Име на фирмата
👱 Служители: 360
hybrid
софия

Java Developer for Digital Assistant Project (Kate)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis ac ornare eros, tempor elementum mauris.
Име на фирмата
👱 Служители: 360
hybrid
софия

Java Developer for Digital Assistant Project (Kate)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis ac ornare eros, tempor elementum mauris.
Име на фирмата
👱 Служители: 360