Брой служители
индустрия
No items found.
град
месторабота
hybrid
On-site
remote
hybrid
софия
remote
годишен платен отпуск
допълнителни придобивки
No items found.
Победител в Career Show Awards
Победител в конкурса Career Show Awards
Работодател в Топ 100 Класация на Career Show
В топ 100 на работодателите в България

Investbank

Инвестбанк е търговска банка, предлагаща целия спектър от банкови продукти и услуги насочени както към корпоративни клиенти, така и към физически лица.

„Инвестбанк“ АД продължава да утвърждава позицията си на динамично развиваща се българска банка и да разширява присъствието си на финансовите пазари, като предлага на своите клиенти и партньори иновативни продукти, модерни услуги и индивидуален подход на обслужване.

Стремим се да бъдем доверен и дългосрочен партньор за нашите клиенти в съответствие със съвременните бизнес стандарти и технологии и съгласно най-добрите банкови практики.

Ние работим в екип и сме убедени в ефективността на екипната дейност; познаваме персонално клиентите си и градим дългосрочни партньорски отношения с тях на базата на взаимното уважение.

Изповядваме висока корпоративна социална отговорност, оказваме финансова подкрепа на значими проекти за съхраняването и развитието на духовните и културните ценности на България, като част от европейската и световната култура.

„Инвестбанк“ АД е член на Българската фондова борса (БФБ),  „БОРИКА“ АД и „Централен депозитар“ АД. Банката членува и в две браншови организации – Асоциация на банките в България (АББ) и Български форум на бизнес лидерите (БФБЛ).

Защо да работите за нас?

No items found.

Обяви за работа

remote

Младши акаунт мениджър – IT проекти / Junior Account Manager - IT projects

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis ac ornare eros, tempor elementum mauris.
Име на фирмата
👱 Служители: 360
hybrid
софия

Java Developer for Digital Assistant Project (Kate)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis ac ornare eros, tempor elementum mauris.
Име на фирмата
👱 Служители: 360
hybrid
софия

Java Developer for Digital Assistant Project (Kate)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis ac ornare eros, tempor elementum mauris.
Име на фирмата
👱 Служители: 360