Брой служители
индустрия
No items found.
град
месторабота
hybrid
On-site
remote
hybrid
софия
remote
годишен платен отпуск
допълнителни придобивки
No items found.
Победител в Career Show Awards
Победител в конкурса Career Show Awards
Работодател в Топ 100 Класация на Career Show
В топ 100 на работодателите в България

Елаците-Мед АД

Елаците-Мед АД е високотехнологична минна компания със значими постижения във всички аспекти на управлението и изпълнението на процесите по добива и обогатяването на полезни изкопаеми.

Елаците-Мед АД е високотехнологична минна компания със значими постижения във всички аспекти на управлението и изпълнението на процесите по добива и обогатяването на полезни изкопаеми. Тя осъществява открит добив и първична преработка на медно-порфирни златосъдържащи руди от находище „Елаците”. Добитата и натрошена руда се транспортира от открития рудник, гр. Етрополе, до Обогатителния комплекс, с. Мирково. В близост до Обогатителния комплекс дружеството разработва и находище „Миал“ за открит добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – доломити.

Защо да работите за нас?

No items found.

Обяви за работа

remote

Младши акаунт мениджър – IT проекти / Junior Account Manager - IT projects

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis ac ornare eros, tempor elementum mauris.
Име на фирмата
👱 Служители: 360
hybrid
софия

Java Developer for Digital Assistant Project (Kate)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis ac ornare eros, tempor elementum mauris.
Име на фирмата
👱 Служители: 360
hybrid
софия

Java Developer for Digital Assistant Project (Kate)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis ac ornare eros, tempor elementum mauris.
Име на фирмата
👱 Служители: 360