Кариерна промяна: Как да създадете успешно CV и LinkedIn профил

Кариерна промяна: Как да създадете успешно CV и LinkedIn профил

Автобиографията и LinkedIn профилът са първите неща, които потенциалните работодатели виждат за вас и върху които базират първоначалните си впечатления. Затова е важно да се уверите, че са изпипани и професионално оформени. В тази статия ще ви покажем как да актуализирате CV-то и LinkedIn профила си, така че да ви представят по възможно най-добрия начин.

Автобиография / CV

Добре написаното CV представя уменията, постиженията и опита ви по сбит и професионален начин, което улеснява работодателя да разбере защо ще бъдете подходящ за съответната длъжност. То също така демонстрира вашия професионализъм и внимание към детайлите, които са важни качества за повечето компании. Представяйки най-добрите си качества и постижения в добре написана и структурирана автобиография, ще направите силно първо впечатление и ще увеличите шансовете си за успех.

Има няколко етапа на изготвяне на печелившата ви автобиография - събиране на информация, разписване на съдържание, форматиране и коригиране. Ето най-важните съвети, които трябва да следвате, ако искате да създадете автобиография, която да представя всички най-важни подробности за вас по сбит и убедителен начин:

 1. Започнете с ясно, кратко и привличащо вниманието представяне или резюме, което обобщава вашия опит, умения и цели.
 2. Използвайте ключови думи, свързани с работата, която искате, тъй като много компании използват системи за проследяване на кандидати (ATS), които сканират автобиографиите за ключови думи.
 3. Адаптирайте автобиографията или резюмето си спрямо сферата и типа работа, за която кандидатствате. Акцентирайте на уменията, постиженията и опита, които са най-подходящи за дадена позиция.
 4. Използвайте конкретни примери, за да покажете резултатите, които сте постигнали на предишни длъжности. Например, проекти, които сте ръководили, цели, които сте постигнали, или проблеми, които сте решили.
 5. Стремете се автобиографията ви да е написана по кратък и ясен начин. Ограничете обема до максимум 1-2 страници и използвайте подточки, вместо дълги изречения и параграфи.
 6. Използвайте професионален и изчистен формат, с четим шрифт и видими заглавия. Избягвайте да използвате прекалено сложни графики или дизайни.
 7. Проверете внимателно текста, за да откриете и коригирате всички печатни или граматически грешки.
 8. Подчертайте “меките” си умения и включете всички доброволчески или извънкласни дейности, за да покажете своята ангажираност и конкретни интереси.

Как да познаете, че CV-то ви е готово за изпращане

 • Започва с кратко, но привличащо вниманието представяне
 • Съобразено е с конкретната сфера и тип работа
 • Оформено е по ясен и четим начин
 • Акцент върху релевантните умения и опит
 • Използвани са “активни” глаголи, описващи действия 
 • Посочени за конкретни, измерими постижения
 • Има ключови думи, съобразени с описанието на длъжността
 • Няма печатни и граматически грешки
 • Форматирано е по професионален начин
 • Написано е с подходящ шрифт и размер на текста

Как ще ви помогне Career Show

🔥 Влезте в профила си в Career Show и гледайте записа от презентацията на Волен Вълков на тема „Всичко, което трябва да знаем за нашето CV”.

LinkedIn профил

Силният профил в LinkedIn ще ви помогне да представите личния си бранд, да се свържете с други хора от вашия сектор и да увеличите видимостта си за потенциалните работодатели. Добре написаният и изчерпателен LinkedIn профил ви позволява да подчертаете своите умения, опит и постижения по начин, който не може да бъде направен в едно CV. Той също така ви дава възможност да разширите професионалната си мрежа, което може да ви даде нови възможности и препоръки за работа. Не на последно място, актуалния и подробен профил в LinkedIn увеличава шансовете ви да бъдете открити от рекрутъри.

Ето какво трябва да направите, за да създадете профил в LinkedIn, който да се отличава и да привлича вниманието на работодателите:

 1. Добавете силно заглавие: Вашето заглавие е едно от първите неща, които работодателите ще видят в профила ви. Погрижете се то да отразява точно настоящата ви длъжност и набор от умения.
 2. Използвайте професионална профилна снимка: Уверете се, че снимката е с добро качество, и че изглеждате професионално и представително.
 3. Напишете убедително резюме: Това е вашият шанс да покажете уменията и опита си. Подчертайте най-значимите си опит и умения и не забравяйте да включите всички сертификати или награди, които сте получили.
 4. Опишете професионалния си опит: Не забравяйте да включите настоящите и предишните си длъжности, компании и дати на работа. Включете подробно описание на отговорностите и постиженията си на всяка длъжност.
 5. Добавете образованието си: Включете всички придобити степени или квалификации и учебните заведения, в които сте учили.
 6. Избройте своите умения: Покажете най-важните си умения и не забравяйте да включите всички сертификати или технически умения, които притежавате.
 7. Изградете своята мрежа: Свържете се с хора, които познавате, включително настоящи и бивши колеги, съученици и лидери в бранша. Колкото повече връзки имате, толкова по-вероятно е да бъдете открити от потенциални работодатели.
 8. Участвайте в групи: Присъединете се към групи, свързани с професионалните ви интереси, и участвайте активно в дискусиите. Това ще ви помогне да сте информирани за тенденциите в сферата и да се свържете с други професионалисти в същата област.
 9. Персонализирайте URL адреса си: Улеснете рекрутърите, като персонализирате URL адреса си в LinkedIn според името си, така че да могат да ви открият по-лесно.

Как да познаете, че LinkedIn профилът ви е добре оптимизиран

 • Професионална снимка, на която ясно се вижда лицето ви
 • Ясно и изчистено оформление
 • Фокус върху най-значимите умения и опит
 • Ключови думи, релевантни за съответната индустрия
 • Ясно видими постижения и успехи
 • Актуална информация към настоящия момент
 • Подходящ език и стил на писане
 • Богата и разнообразна мрежа от контакти
 • Участие в дискусии, харесване и коментиране на постове

Как ще ви помогне Career Show

🔥 Влезте в профила си в Career Show и гледайте записа от презентацията на Александър Кръстев на тема „Силен старт на карирерата: LinkedIn идва на помощ!”.

Автобиографията и профилът ви в LinkedIn стоят в основата на търсенето на нова работа. Ако следвате тези насоки и се погрижите за професионалния им вид, ще увеличите шансовете си да се харесате на потенциалните работодатели и да изпъкнете сред останалите кандидати.

💡Топ приоритет

Най-важното, което трябва да вземете предвид при изготвянето на CV и LinkedIn профил, е да са ясно и последователно разписани, да включват точните ключови думи, и да показват силните ви страни и релеватния ви опит, за да си създадете професионален имидж.

⚠️ Потенциален проблем

Ще сгрешите, ако не адаптирате CV-то и LinkedIn профила си към избраната си сфера за работа или ако включите нерелевантна информация, която може да отклони вниманието от вашите квалификации и опит.

Искате подробни насоки за кариерна промяна стъпка по стъпка? Свалете безплатния наръчник на Career Show!

Регистрирайте се за 1 минута

Една регистрация ви дава достъп до всички наши кариерни събития. Безплатно е, забавно е и може да промени живота ви!