Tavex: Търсим отговорни хора, които искат да се развиват в сферата на финансите

Tavex: Търсим отговорни хора, които искат да се развиват в сферата на финансите

Мария Савева e част от екипа на Tavex от 2011 година. Вече 9, от тези 11 години, e HR в компанията, като през това време e участвала активно в изграждането на всички процеси по подбор, обучение и интеграция на служители, модел за оценка на представянето и други. От 2019 година e на позиция Chief HR SEE като пряко отговаря освен за България, и за Румъния, а от началото на 2022 година и за Сърбия.

„Най-добър работодател Финанси“ – как се стига до този и успех?

За първи за път спечелихме приза Най-добър работодател през далечната 2012 г, което ни нарежда вече 10 години сред най-добрите работодатели в България. Това е успех, но и отговорност. Веднъж след като си спечелил подобно признание, трябва да го защитиш и да продължаваш последователната работа, внимание и грижа към служителите, така че да останеш сред най-добрите. Така за 10 години неколкократно сме печелили тази награда.

В центъра на компанията винаги сме поставяли хората и наша цел е била да дадем на служителя точно това, от което има нужда и трудно би намерил сам. Преди няколко години разработихме стратегия за оценяване на служителите, която нарекохме “Модел на компетентности”. Това е специален инструмент за оценяване на служителите, който измерва добавената стойност на всеки един колега, както индивидуално, така и в екип.

Разработвахме го в продължение на две години съвместно с мениджърския екип на Tavex и видни експерти в областта на управление на човешки ресурси. Той разбива нивата на знания и възможности на всеки служител и ги категоризира като автономности – колкото по-знаещ и можещ е наш колега, толкова по-нагоре е в така наречената “Йерархия на автономността”. С всяко по-високо ниво на автономност се покачва, както фиксираното, така и вариращото възнаграждение на всеки, като е много важно да се отбележи, че вариращото расте по-бързо от фиксираното. Причината за това е, че колкото по-самостоятелен и можещ става човекът, толкова по-силен ефект имат неговите решения върху цялата организация.

След като сме покрили критерия за справедливо оценяване на служителите, преминаваме и към това да осигурим комфортната работна среда, допълнителните придобивки и нужните обучения. Така естествено постигнахме успеха да бъдем “Най-добър работодател”. Самият приз никога не е бил наша цел, а по-скоро е дошъл естествено, като награда за добре свършената работа и отражение на удовлетвореността на служителите.

Какви са предимствата да си част от екипа на Tavex?

Най-голямото предимство е това, че Tavex предлага от една страна смислена работа, а от друга страна стойностни взаимоотношения. Смятаме, че това е нещо, което трудно можеш да намериш навсякъде, а стои в основата на това да се чувстваш добре на работното място. Също така, не бих нарекла Tavex “екип”, а семейство. За нас всеки един човек, който работи в компанията, е част от семейството на Tavex.

Обръщаме изключително внимание как даваме обратна връзка на колегите си. Обратната връзка трябва да е градивна, винаги дадена с максимално разбиране, също така не забравяме да показваме искрената си признателност към постигнатите от всеки резултати. Добри слушатели сме и винаги отделяме съзнателно внимание на всеки, който желае да говори и сподели с нас.

Tavex е абсолютно прозрачна структура, в която ако не бъдеш чут от прекия си ръководител можеш да стигнеш чак до изпълнителния директор, който не веднъж е отделял внимание за обратна връзка. Това кара хората да се чувстват сигурни, че никога няма да бъдат пренебрегнати или незабелязани.

Още нещо специално, което хората в компанията ценят високо, е че мисията на Tavex да предостави добра алтернатива на клиентите да съхранят спестяванията си, е в синхрон на чисто морално и ценностно ниво с разбиранията на служителите ни. Tова им дава спокойствие и силна емоционална връзка с компанията.

Разкажете ни повече за възможностите за развитие, които предлагате.

В Tavex възможностите за развитие са неограничени. Нашата цел е да намерим най-добрия специалист или този с потенциал да бъде такъв. След това му даваме шанс, а вече от него зависи докъде ще стигне. В Tavex решенията за развитие на служителите се базират на „Модела на Компетентности“, тъй като с него измерваме добавената стойност на всеки един колега, както и защото това е най-обективният начин да вземем решение относно индивидуалните възможности и интересите на всеки.

В него лесно се вижда кои хора са изключително добри в „Какво правя?“, както и в „Как го правя?“. Моделът на Компетентности ни гарантира прозрачност, обективност, приемственост, но най-важното – синхронизира нашите бизнес нужди с нуждите на колегите ни.

Когато имаме свободна позиция, различна от стартовата такава за фронт офиса, ние винаги първо се оглеждаме за подходящ човек вътре в компанията. Малко над 55% от служителите ни са се развили в различна роля от тази, на която са стартирали работа. В тази статистика влизам и аз самата, започвайки преди 11 години като „Служител обслужване на клиенти“ на каса в град София. Друг пример за това, че няма лимит на възможностите, е нашият изпълнителен директор в Сърбия, който също започна преди 6 години от стартова фронт офис позиция, а днес поема отговорност за изцяло нов пазар.

Какви кадри търсите в момента?

Търсим отговорни хора, които искат да се развиват в сферата на финансите. Ние предлагаме гъвкаво работно време, затова позициите ни са изключително подходящи и за студенти.

“Този кандидат ни спечели!” Има ли нещо, което ви “грабва” по време на интервю?

Винаги ме е грабвала енергията, която носят хората в себе си. Когато срещу теб стои честен и открит човек, комуникативен и приветлив, това винаги прави изключително силно впечатление. В комбинация с добро математическо и логическо мислене и силно желание да успява, това прави един кандидат идеален за екипа на Tavex.

Върху какво ново работите?

Основният фокус през 2023 година ще е оптимизация и по-висока продуктивност на всички процеси, касаещи човешките ресурси. Насочили сме се към няколко софтуерни решения, които да ни позволят по-ефективно администриране на документооборота, както и по-ефективно решение по отношение на обработката на оценки и информация в „Модела на компетентности“.

Регистрирайте се за 1 минута

Една регистрация ви дава достъп до всички наши кариерни събития. Безплатно е, забавно е и може да промени живота ви!