Райфайзенбанк - Да се развиваш по време на криза

Райфайзенбанк - Да се развиваш по време на криза

Рада Йосифова е началник отдел „Човешки ресурси“ в Райфайзенбанк (България) ЕАД от 2013 г. Основните ѝ отговорности в компанията са свързани със стратегическото управление на функцията и бизнес процесите свързани с управление на хората в организацията.Райфайзенбанк e основана през 1994 г. и е първата банка в България със 100% чуждестранно участие. Банката е 100% собственост на Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ). Тя е един от големите работодатели в България - над 2700 служители работят в компанията. Като те заемат разнообразни роли - обслужване на клиенти и продажби, кредитиране, риск, счетоводство и финанси, ИТ, операции, човешки ресурси, комуникации и много други. В последните четири поредни години Райфайзенбанк (България) е отличена като Най-добра банка в България от престижното издание на Financial Times The Banker.

Как адаптирахте процесите в компанията си по време на извънредната ситуация?

Извънредното положение, в което попаднахме вследствие разпространението на коронавируса, определено даде още по-голям фокус върху дигитализирането на част от процесите в банката. От друга страна, грижата за нашите служителите, запазването на физическото и психологическото им здраве, осигуряването на подходяща работна среда, както и запазването на непрекъсваемостта на процесите в банката, за да продължим да обслужваме качествено нашите клиенти, винаги са били от най-висок приоритет за нас.В този ред на мисли, успяхме да осигурим възможност за работа от вкъщи на повече от 80% от служителите в централата ни. А на тези, чиято дейност не позволява дистанционна форма, осигурихме всичко необходимо, за да се чувстват защитени на работните си места. Осигурихме на служителите си и възможност за психологическа подкрепа с помощта на професионален психолог и коуч.Още в началото на ситуацията с коронавируса, създадохме гореща линия за нашите служители, както и отделна секция на вътрешния ни портал с полезна информация за мерките, които предприемаме, съвети как да предпазим себе си и другите и т.н. Поддържаме много активна комуникацията с ръководителите, за да могат да са информирани и да поддържат активна комуникация със служителите в своите звена. Използваме електронна система за обучения от доста време, така че не беше трудно да преориентираме всички присъствени обучения в онлайн такива.Продължаваме да търсим нови попълнения за някои от екипите ни. Процесът по подбор премина изцяло в онлайн среда – използваме различни дигитални решения за провеждане на интервюта и обратна връзка с кандидатите. Определено се засили необходимостта към компанията да се присъединят още дигитални специалисти, които да ни подпомогнат в реализирането на Дигиталната и адаптивна трансформация, която е един от най-важните стратегически приоритети на Райфайзенбанк.

Бихте ли продължили да прилагате някои от кризисните решения в нормални условия?

Това, което смятам, че ще можем да прилагаме и след извънредното положение е възможността за работа от вкъщи за голяма част от служителите на компанията. Знаем, че това е важна придобивка и за кандидатите за работа и по този начин ще можем да отговорим и на техните очаквания за работна среда.По време на извънредното положение се научихме да провеждаме срещите изцяло онлайн и се убедихме, че това е ефективен начин за комуникация. Смятам, че ще може да продължим да работим така и занапред, а този нов начин на работа и в бъдеще ще ни спести време и пътувания.Убедени сме, че наред с всичко, което до момента сме правили, за да се чувстват служителите ни максимално добре, наличието на възможност за home-office като постоянна практика в компанията ще добави стойност към усилията ни да бъдем разпознавани като предпочитан работодател.

Ще търсите ли нови умения в хората, които ще наемате оттук нататък? Ако да, какви ще бъдат те?

Райфайзенбанк е подходящото място за способни и амбициозни хора, които искат да се развиват в стабилна и сигурна международна организация.Както вече споменах, засилва се търсенето на специалисти с дигитална насоченост в Райфайзенбанк – дигитални анализатори, консултанти, Ios/Android разработчици и други. Това е тенденция, продиктувана от навлизането ни в дигиталната ера, от потребността, а и от сегашна гледна точка огромната необходимост на все повече хора да оперират в дигитална среда и това че в момента работим в посока дигитална и адаптивна трансформация. За дигиталните позиции, които предлагаме, ще разчитаме на богат опит и практика с конкретни технологични решения. Това, което ще продължаваме да търсим и искаме да намираме във всички кандидати за работа обаче е отражение на нашите ценности – отговорност, сътрудничество, учене и проактивност.

Вие сте част от победителите в наградите Career Show Awards 2019 - какво ви донесе признанието и оценката на журито?

2019 г. беше много силна за Райфайзенбанк като работодател – на Career Show 2019 получихме 4 отличия, с които се гордеем много и които отразяват усилията, които полагаме при реализиране на стратегията ни да сме предпочитан работодател:

  • Най-добър работодател „Банкиране“ – 1-во място
  • Най –социално отговорна компания – 1-во място
  • Най-добър тиймбилдинг – за тиймбилдинг събитията ни с елемент на доброволчество – 2-ро място
  • Най-добра обучителна програма – „Клиентско преживяване с игровизация“ – 2-ро място.

Тези награди са особено ценни за нас, защото бяха определени от независимо жури от експерти в различни области, което доказва тяхната обективност. Участниците също бяха сериозна конкуренция, което прави наградата още по-важна за нас. Освен че наградите ни позиционират в общественото пространство като добър и отговорен работодатели, те донесоха много позитивни емоции и станаха повод за гордост за хората в Райфайзенбанк. Отпечатахме стикери, които разпространихме и много колеги си сложиха логото на наградите на техните лаптопи, компютри или тефтери, привлякохме вниманието върху темата за служителското преживяване и културата в банката, насърчихме чувството, че сме част от един печеливш отбор.Признанието от Career Show e още едно доказателство за нас, че вървим в правилната посока за утвърждаване на Райфайзенбанк като предпочитан работодател, следвайки визията на банката, а именно – да сме най-предпочитана финансова група до 2025г. и осъществявайки мисията на Райфайзенбанк – да превръщаме постоянните иновации в изключително клиентско преживяване.В допълнение, социално-значимите проекти, в които вземаме участие и подпомагаме, както и дългогодишната ни инициатива „Избери, за да помогнеш“ свидетелстват за участието на Райфайзенбанк като отговорен към обществото работодател, изграждащ устойчив бизнес.

Снимка: Награждаване на "Най-добър работодател - Банкиране" на Career Show Awards 2019

Какво ново покрай Райфайзенбанк?

Тази година, дарителската ни кампания „Избери, за да помогнеш“, която стандартно стартира в края на годината, беше инициирана през април. Тя е в помощ на болниците и медиците, които са на първа линия в борбата с пандемията от COVID-19. В кампанията, както всяка година, се включиха и служителите на банката, които изразиха своята солидарност и съпричастност в този труден за всички ни момент.

Кандидатствайте за Наградите за най-добър работодател

Career Show Awards 2020

Регистрирайте се за 1 минута

Една регистрация ви дава достъп до всички наши кариерни събития. Безплатно е, забавно е и може да промени живота ви!