Всеки втори иска да е ИТ

Всеки втори иска да е ИТ

В последните години ИТ секторът се превърна в предпочитана сфера за професионално развитие от много млади специалисти. Причините за това са комплексни, но ясно обусловени от стабилния растеж в ИТ индустрията и превръщането ѝ в един от движещите фактори на българската икономика. По данни на Българската асоциация на софтуерните компании за състоянието на софтуерния сектор в България към 2020 година, ИТ индустрията е най-бързо растящата, с 10% ръст на приходите през 2020 на фона на 5.5% спад на БВП на страната.В допълнение ИТ секторът държи първенство по размер на възнаграждения и предлагани възможности.

Според информация на Националния статистически институт, средната месечна заплата в сектора е достигнала 3500 лв през последното тримесечие 2020 година - почти 3 пъти над средното за страната. От своя страна, отворените позиции за технически специалисти варират между 2-3 хиляди като прогнозите са да се увеличат двойно в следващите няколко години, а нуждата от ИТ специалисти нараства осезаемо.След анализ на професионалния профил на кандидатите, регистрирани за Career Show 2020, установихме, че почти половината кандидати без предишен опит са се ориентирали към кариерно развитие в ИТ сектора.Внушителен процент, но изборът на тези млади специалисти не ни учудва. Освен “гладът” за технически кадри, който наблюдаваме, и значително по-високите от средните за страната възнаграждения, ИТ секторът се показа като един от най-стабилните и сигурни сектори на икономиката, бележейки ръст в приходите през изминалата кризисна година.

Не бива да пренебрегваме и факта, че България все по-често се нарежда на челни места в класациите за най-добри ИТ специалисти в света. Според класацията на HackerRank, например, България е на 12 място сред 50-те държави с най-добри разработчици на софтуер и на 2 място сред Java разработчиците. Това обяснява и ясно изразеното предпочитание към Java както при младшите, така и на опитните ИТ специалисти, като HTML/CSS и SQL са следващите по популярност според профилите на кандидатите.Тук обаче възниква въпросът безпроблемен ли е процесът по подбор на технически кадри при наличието на толкова много специалисти. Осъзнатостта, че намирането на правилния кандидат е двустранен процес, поставя на преден план необходимостта да се мисли извън кутията и в центъра на вниманието да се постави работодателската марка. Career Show Tech 2021 e възможност да докажем, че процесът по подбор на правилния кандидат или работодател може да бъде ефикасен, бърз и приятен.Career Show Tech 2021 ще се проведе на 19 и 20 май изцяло онлайн. На събитието 100+ водещи компании и 2000+ ИТ специалисти от страната и Европа ще имат възможността да провеждат предварително уговорени онлайн срещи в специално разработена платформа, а специалната мачмейкинг технология дава възможност на кандидати и работодатели да провеждат лични видео срещи само с най-подходящите за тях събеседници.

Освен лични видео срещи с работодатели, участниците ще се включат в интерактивна програма с дискусии, виртуални демонстрации и уъркшопи, водени от световно признати експерти, част от екипите на компании като Microsoft, Google и Product Hunt.  Програмата ще бъде насочена към подобряване на практически умения, оптимизация на работния процес и поддържане на баланса между работа и личен живот, а онлайн форматът на Career Show Tech 2021 дава възможност на участниците да се включат от всяка точка на света.

Регистрирайте се за Career Show Tech и открийте десетки кариерни възможности в сферата на високите технологии!

Регистрирайте се за 1 минута

Една регистрация ви дава достъп до всички наши кариерни събития. Безплатно е, забавно е и може да промени живота ви!