Член на Борда на НББГ

Мадлена Владимирова е член на Борда на Норвежко-Българската Бизнес Група и директор „Пазари“ на Green Business Norway – частна независима организация на норвежката CleanTech индустрия, както и координатор на проект CESME – Кръгова икономика за малки и средни предприятия. Тя е мениджър бизнес развитие на проекти в областта на зелените технологии и кръговата икономика, свързани с преки чужди инвестиции и трансфер на технологично know-how от Скандинавия. Има опит в разработването на концепции за управление на отпадъци като неразделна част принципите, залегнали в основите на кръгова икономика.

Искате да ви напомним?

Оставете ни имейл и ще ви пишем седмица преди събитието!  :)