За лектора

Мадлена Владимирова е член на Борда на Норвежко-Българската Бизнес Група и директор „Пазари“ на Green Business Norway. Тя е мениджър бизнес развитие на проекти в областта на зелените технологии и кръговата икономика, свързани с преки чужди инвестиции и трансфер на технологично know-how от Скандинавия.

За темата

Запознайте се с практиките от Норвегия и как работодателите създават условия за баланс работа-личен живот при служителите си. Норвегия е страна, която може да сподели много опит в сферата на достойни условия на труд, кариерно израстване, подкрепа на служителите по отношение на т.нар. life-work balance and welfare, lifelong learning и др.

Искате да ви напомним?

Оставете ни имейл и ще ви пишем седмица преди събитието!  :)