За лектора:

Венцислав е софтуерен разработчик в HackSoft, използвайки Python & JavaScript ежедневно. Той е на 20 години и е започнал да програмира преди 5 години, докато е бил в гимназията. През 2016 г. завършва обучение на Python и оттогава – това му стана любимата технология. Венци е редовен лектор на срещите на Django България, където говори за различни предизвикателства, пред които той и колегите му се сблъскват по време на работа. Той е представител на екипа на HackConf, които са партньори на Career Show за поредна година.

За темата:

„Simple is better than complex“ – това е един от 19-те афоризми на „Дзенът на Питон“. Ако ви е любопитно да видите простотата на Python на практика, елате на Career Show 2020 и разберете повече по темата „Python: Tips & Тricks“.

About lector:

Ventsislav is a full-stack software developer at HackSoft, using Python & JavaScript on a daily basis. He is 20 years old and he had started programming 5 years ago in high school. In 2016, he completed a Python course and since then – it became his favorite technology. Ventsi is a regular speaker at the Django Bulgaria meetups, where he talks about various challenges that he and his colleagues face at work.

About topic:

„Simple is better than complex“ – this is one of the 19 aphorisms of The Zen of Python. If you’re curious to see Python’s simplicity in practice, come to Career Show 2020 and find out more on the topic „Python: Tips & Тricks“.

Искате да ви напомним?

Оставете ни имейл и ще ви пишем седмица преди събитието!  :)