Председател, Българска стопанска камара

Радосвет Радев е председател на Българската стопанска камара (БСК). В момента е изпълнителен директор на „Дарик холдинг“, председател на Надзорния съвет на „Доверие – Обединен холдинг“ АД и председател на Съвета на директорите на „Албена“ АД. Председател е на Съюза на българските национални електронни медии и е член на УС на Националния борд по туризъм и на Фондация „Буров“. През 2018 г. Радосвет Радев е и ротационен председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели, обединяваща национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ.

Искате да ви напомним?

Оставете ни имейл и ще ви пишем седмица преди събитието!  :)