Заместник-министър на икономиката

Лилия Иванова е заместник-министър на икономиката. От 1998 г. досега заема последователно длъжностите началник-кабинет на министъра на културата, съветник в Министерския съвет, директор на дирекция в Министерството на държавната администрация и административната реформа, главен секретар в Министерството на земеделието и храните, в Министерството на здравеопазването и в Министерството на младежта и спорта.  Ръководила е процеси, свързани с опростяване на бизнес-средата чрез анализиране и намаляване на държавните такси, намаляване на сроковете и документите за предоставяне на публични услуги, въвеждане на принципите на електронно управление и аутсорсинг.

Била е член на Борда на директорите на Европейския институт по публична администрация, Маастрихт, Холандия като представител на Република България, автор е на публикации и на книгата „Обслужване „на едно гише“.

Не изпускай нищо!

Научи първи за всичко кариерно, което предстои :)