10 септември 2020 | Арена Армеец, София

10 септември 2020 | Арена Армеец, София

Career Show 2020

Още по-голямо. Още по-популярно. Още по-интересно!

3000+ квалифицирани кандидати и топ таланти

Всички, допуснати до събитието кандидати, са висококвалифицирани, предварително селектирани и разделени в 3 основни групи.

Регистрация

Изберете изложбено пространство директно от схемата

Важно! Моля, прочетете!

  • Всички описани цени са без ДДС.
  • Срокът за плащане е 3 работни дни след датата на фактурата. При неизвършено плащане, избраното място се освобождава за продажба.
  • При заплащане до 90 работни дни след датата на фактурата, се заплаща цената + 50% от същата цена.
  • При заплащане до 90 дни след датата на събитието, се заплаща цената + 100% от същата цена.
  • Разрешената максимална ширина на банер стойки и рекламни стени е точно колкото е ширината на закупеното от вас изложбено пространство. По-големи стени няма да могат да бъдат позиционирани.
  • Строежът на щанд е възможен само след своевременно осведомяване на организаторите.

Не изпускай нищо!

Научи първи за всичко кариерно, което предстои :)